MTÜ

MTÜ Risti Huvi asutati 2013. aastal eesmärgiga heategevusliku tegevuse kaudu arendada Risti alevikus inimsõbralikumat elukeskkonda ja hoida ja arendada kohalikku kultuurielu ja huvitegevust.

Seltsi igapäevane tegevus on koondunud seltsi majja Risti Loomemajja, kus viiakse seltsi liikmete ja vabatahtlike abiga läbi erinevaid üritusi, koolitusi ja näitusi kõigile huvilistele.

MTÜ Risti Huvi on MTÜ  Läänemaa Kodukant ja Läänemaa Käsitöö Liidu liige.

Seltsi juhib kaheliikmeline juhatus.